Výzkum v chovu skotu

Výzkum v chovu skotu

ISSN:
0139-7265
Vydavatel:
Agrovýzkum Rapotín s.r.o
Periodicita: 4x ročně
Jazyk: čeština/ anglické abstrakty
Odkaz na www stránky:
starší ročníky dostupné online
Zaměření:
Šlechtění, mléčná a masná užitkovost, genetika a reprodukce skotu. Dalšími tématy jsou např. ekonomika chovu skotu, problematika chovu malých přežvýkavců.

Časopis rozdělen na Serie A (Původní vědecká sdělení - recenzováno), Serie B (Odborně technická sdělení, překlady). Články externích autorů jsou zpoplatněny. 
Zahrnut ve zdrojích:
CAB Abstracts