Vědecké práce ovocnářské

Vědecké práce ovocnářské

ISSN (Print):
0231-6900
ISBN:
978-87030-18-9
Vydavatel:
Profi press s.r.o., Redakce Úroda, Agronom
Periodicita: 1x měsíčně
Jazyk: čeština, slovenština, abstrakty též v angličtině
Odkaz na www stránky:
články nejsou dostupné elektronicky
 
Zaměření:
Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Témata příspěvků zahrnují: genofondy, šlechtění, agrotechniku, ochranu rostlin, biotechnologii a skladování. Součástí jsou popisy nově vyšlechtěných odrůd ve VŠÚO a perspektivních zahraničních odrůd.
 
Zahrnut ve zdrojích:
CAB Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.