Úroda

Úroda

ISSN (Print):
0139-6013
Vydavatel:
Profi press s.r.o., Redakce Úroda, Agronom
Periodicita: 1x měsíčně
Jazyk: čeština, slovenština, abstrakty též v angličtině
Odkaz na www stránky:
 
Zaměření:
Časopis je zaměřen na celou problematiku rostlinné produkce, v původních vědeckých pracích seznamuje s nejnovějšími výsledky zemědělského výzkumu a trendy v oboru s cílem uveřejňovat informace využitelné pro zemědělskou praxi formou přístupnou široké zemědělské veřejnosti. (Recenzován od roku 2008.) Časopis je členěn do rubrik jako například: Obilniny, Olejniny, Okopaniny, Půda.
 
V knihovně SIC časopis odebírán od r.1996-