Soil and Water Research

Soil and Water Research

ISSN (Print):
1801-5395
ISSN (On-line):
1805-9384
Vydavatel:
Česká akademie zemědělských věd
Periodicita: 4x ročně
Jazyk:
angličtina
Odkaz na www stránky:
Články jsou dostupné elektronicky.
 
Zaměření:
Impakt faktor
0,934 (2016)
0,882 (2017)
SJR index   
0,292 (2016)
0,379 (2017)
Časopis uveřejňuje formou původních vědeckých prací, krátkých sdělení a přehledových článků příspěvky z oblastí pedologie, půdní hydrologie, hydrologie a meliorace se zaměřením na zemědělské využití krajiny. Dále se články  zaměřují například na základní a aplikovaný půdní výzkum, mapování půdní eroze a dalších půdních procesů, ochranu spodních a povrchových vod, malých vodních nádrží včetně rybníků, revitalizaci malých vodních toků, obnovení mokřadů a jejich ochranu, či socioekonomické otázky spojené s problematikou výše zmíněných témat.
 
Zahrnut ve zdrojích:
ISI Web of KnowledgeSM, Science Citation Index Expanded®, Journal Citation Reports/Science Edition, Current Contents®/Agriculture, Biology and Environmental Sciences, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, AGRIS/FAO database, CAB Abstracts, Czech Agricultural and Food Bibliography, SCOPUS.

Uložit