ROSTLINOLÉKAŘ : odborný recenzovaný časopis specializovaný na ochranu rostlin

ROSTLINOLÉKAŘ : odborný recenzovaný časopis specializovaný na ochranu rostlin

ISSN (Print):
1211-3565
Vydavatel:
Česká společnost rostlinolékařská, Rostlinolékaři střední Čechy prostřednictvím vydavatelství Profi Press, s.r.o.
Periodicita: 6x ročně
Jazyk:
čeština, slovenština, souhrn též v angličtině
Odkaz na www stránky:
 
Zaměření:
Časopis je zaměřen na problematiku ochrany rostlin v zemědělství, zahradnictví, ovocnářství, vinohradnictví a lesnictví s cílem informovat pěstitele rostlin, čtenáře pracující ve vědě a výzkumu, ve školství, v poradenství a ve veřejné a státní správě.
 
V knihovně SIC časopis odebírán od r.2004-