Research in Pig Breeding / Výzkum v chovu prasat

Research in Pig Breeding / Výzkum v chovu prasat

ISSN (Print):
1802-7547
ISSN (On-line):
1803-2303
Vydavatel:
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Kostelec nad Orlicí
Periodicita: 2x ročně
Jazyk: angličtina
Odkaz na www stránky:
Články jsou dostupné elektronicky.
 
Zaměření:
Research in Pig Breeding je otevřené mezinárodní recenzované periodikum, podávající informace z oblasti chovu, fyziologie, genetiky, výživy, výkrmu, technologie, etologie a ekonomiky chovu prasat.