Obilnářské listy

Obilnářské listy

ISSN (Print):
1212-138X
ISSN (On-line):
1213-3981
Vydavatel:
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.
Periodicita: 4x ročně
Jazyk: čestina, angličtina
Odkaz na www stránky:
články jsou dostupné elektronicky
 
Zaměření:
Časopis seznamuje s výsledky výzkumu: testování odrůd obilí, odolnosti vůči škůdcům a chorobám. Srovnává výsledky pěstebních technologií. Informuje o konaných odborných akcích a dostupných webových prezentacích z oboru.
 
Knihovna SIC odebírá časopis od r. 1994-