ÚZEI: Zlatá éra československého zemědělství (1918-1938)

V rámci připomenutí stého výročí založení republiky připravila Knihovna Antonína Švehly (ÚZEI) pro zájemce o historii zemědělství přednášku PhDr. et Mgr. Kristýny Kaucké, Ph.D.

Kristýna Kaucká vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, věnuje se oborům historie, knihovědě a moderním hospodářským a sociálním dějinám. Badatelsky se zaměřuje na hospodářské dějiny Československa první poloviny 20. století, první pozemkovou reformu, na dějiny zemědělství a také na hradní a zámecké knihovny. Své studie publikuje v recenzovaných časopisech a v kapitolách monografií. Je spoluautorkou odborné publikace Ministerstvo zemědělství 1918–1938.

Přednáška se uskuteční 15. 3. 2018 v 17:00 hodin v Domě zemědělské osvěty, ve studovně Knihovny Antonína Švehly. Bližší údaje a obsah přednášky naleznete zde (plus plakát z přílohy).

Pozvánka na přednášku v Knihovně Antonína Švehly