ÚZEI: Včelařství v době meziválečné a II. světové války

K 100. výročí založení republiky připravuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací cyklus přednášek mapujících historii včelařství na našem území. V pořadí již druhá přednáška tohoto cyklu bude  věnována meziválečnému období a období II. sv. války.

Přednášející Augustin Uváčik seznámí posluchače také např. s  informacemi o falšování medu a vosku, o vlivu nacismu na české včelaření a o spolkové činnosti v tehdejší době. Do Knihovny Antonína Švehly v Domě zemědělské osvěty jsou všichni zájemci zváni dne 21. 5. 2018 v 16:00 hodin. Vstup je zdarma.

Pozvánka na přednášku o včelařství do KAŠ