ÚZEI: Kolektivizace venkova v Československu

Historickými souvislostmi prosazování kolektivizace venkova v Československu se bude zabývat přednáška  Mgr. Jiřího Urbana, Ph.D., kterou připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informací jako další z akcí připomínajících sté výročí založení republiky. Přednáška se uskuteční 4. dubna 2018 v 17:00 hodin v Domě zemědělské osvěty, ve studovně Knihovny Antonína Švehly. Vstup je volný.

Jiří Urban pracující v Ústavu pro studium totalitních režimů se zaměřuje především na soudobé dějiny, komunistický režim v Československu, kolektivizaci venkova, perzekuci selského stavu a odpor proti kolektivizaci. Podílel se na výzkumných projektech, věnujících se jmenovaným oblastem, napsal řadu studií, publikuje. (Nejnovější monografie: URBAN, Jiří. Kolektivizace venkova v Horním Polabí. Od fenoménů k aktérům a jejich motivacím. Praha: Karolinum – ÚSTR, 2016. ISBN 978-80-246-3615-3.; URBAN, Jiří. Venkov pod kolektivizační knutou: Okolnosti exemplárního „kulackého“ procesu. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-055-8.)

Pozvánka na přednášku Kolektivizace venkova v Československu