ÚZEI: Dějiny stravování 20. století - První republika

Ke stému výročí založení republiky připravila Knihovna Antonína Švehly cyklus přednášek na téma Dějiny stravování 20. století. Úvodní  referát nese název První republika a jeho obsahem je špičková kuchyně dvacátých a třicátých let, osvobození kuchyně od rakouských vlivů a racionalizace stravování.

Přednášející Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. působí v Masarykově ústavu a archivu Akademie věd ČR a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Účastnil se řady projektů věnujících se historii, má bohatou publikační činnost. Jeho badatelským zaměřením jsou vědní politika a sociální vědy ve střední Evropě, dějiny stravování a výživy a dějiny životního stylu a konzumu v Československu.

Přednáška se koná v Domě zemědělské osvěty, ve studovně Knihovny Antonína Švehly 20. března v 17:00 hodin. Vstup je volný.

Pozvánka na přednášku Dějiny stravování 20. století v ÚZEI