Galerie ČZU: Budování mostů

Zveme Vás na krátké posezení do galerie ČZU  na výstavu „Budování mostů - Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství“. Výstava seznamuje se  životem a dílem  významného evropského teologa, jazykovědce a učence raného osvícenectví Daniela Arnošta Jablonského, který  byl vnukem  našeho „učitele národů“ J.A. Komenského. Jeho největší zásluhou je skutečnost, že spolu s filozofem G. W. Liebnizem spoluzaložil berlínskou Akademii věd. Výstava, kterou nám zapůjčilo Národním pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze představuje  D.A.J., jako barokního vzdělance-budovatele mostů mezi státy, jazyky a náboženstvími.

Pozvánka na výstavu Budování mostů