Blog Studijního a informačního centra

Galerie ČZU: Kantor Jakub Jan Ryba a česká škola konce 18. století

Jakub Jan Ryba (1765 -1815) vstoupil do všeobecného povědomí jako hudební skladatel. On sám přitom spatřoval smysl svého života v pedagogické činnosti. Kromě komponování se zabýval i hudební teorií, udržoval čilé styky s první generací českých vlastenců a stal se jedním z prvních autorů pro děti a mládež. Výstava komplexně představuje Rybův život a dílo, čímž zároveň názorně předvádí podmínky života vesnického učitele na přelomu 18. a 19. století. Většina výstavních panelů je doplněna fotografiemi Rybových knih nebo partitur a dobovými i současnými obrázky míst, kde působil. Textová část je rovnoměrně rozložena mezi autentické citáty z Rybových deníkových záznamů a vysvětlující text. (zdroj: NPMK J. A. Komenského)

Pozvánka výstava Ryba

Další články v rubrice

English ☰ Menu