Beseda s RNDr. Janem Plesníkem, CSc.

Ve středu 16. května v prvním patře SICu bude probíhat beseda s RNDr. Janem Plesníkem při příležitosti výstavy na téma ochrany životního prostředí. Jan Plesník je předním odborníkem na toto téma, přednáší o něm, publikuje a byl členem mezinárodních organizací. Na besedě bude k dispozici malé občerstvení, káva i čaj.

RNDr. Jan Plesník, CSc. vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se zabývá problematikou biodiverzity a teoretickými i praktickými otázkami péče o přírodu a krajinu. Přednáší péči o biodiverzitu na přírodovědeckých fakultách UK v Praze, UP v Olomouci, na OU v Ostravě a na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. V letech 2001–2003 působil jako předseda vědeckého panelu Úmluvy o biologické rozmanitosti (SBSTTA-CBD) a řídil Stálý výbor Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernské úmluvy). Publikuje v řadě našich i zahraničních časopisů.

Pozvánka na besedu s Janem Plesníkem