Blog Studijního a informačního centra

Central European Journal of International & Security Studies = CEJISS

E+M
 
 
ISSN (Print):
1802-548X
eISSN:
1805-482X
Vydavatel:
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.; Metropolitan University Prague Press
Periodicita: 4x ročně
Jazyk: angličtina
Odkaz na www stránky:
http://www.cejiss.org/
Čánky jsou dostupné on-line.
 
Zaměření:
SJR index:
0,100 (2016)
0,128 (2017)
Časopis je zaměřen na: mezinárodní, evropskou a regionální bezpečnost, politické teorie v kontextu mezinárodních a evropských vztahů a bezpečnosti, mezinárodní a evropskou politickou ekonomii.
Zahrnut ve zdrojích:
EBSCO, DOAJ, Scopus, CEEOL, CNKI a další.

Uložit

Další články v rubrice

English ☰ Menu